Ikon för Rikstermbanken

redovisat saldo

svensk term (rek.): redovisat saldo
definition:

R den kvantitet som finns i lager enligt lagerredovisningssystemet

anmärkning:

Om det finns skillnader mellan redovisat saldo och fysiskt saldo, betraktas det som en inventeringsdifferens. För artiklar som behandlas som golvlagerartiklar kan skillnader också uppstå genom att artiklar som tagits ut från lager kan finnas kvar fysiskt i fabriken även om de är avförda från det redovisade saldot.

engelsk term (rek.): accounted balance
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004