Ikon för Rikstermbanken

reciproka inköp

svensk term (rek.): reciproka inköp
förklaring:

Reciproka inköp är det samma som ömsesidiga inköp, dvs. att man som leverantör väljer ett företag som också är kund. Reciproka inköp kan också förekomma i triangelform med tre företag inblandade i kund/leverantörsrelationer.

engelsk term (rek.): reciproke purchase
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004