Ikon för Rikstermbanken

recept

svensk term (rek.): recept
förklaring:

Termen recept är i dessa sammanhang ett alternativ till termen struktur. Den förekommer framför allt inom kemiskteknisk industri, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin.

engelsk term (rek.): recipe
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004