Ikon för Rikstermbanken

rapportkort

svensk term (rek.): rapportkort
förklaring:

Ett rapportkort är ett dokument i arbetsordersatsen. Minst ett rapportkort skrivs ut per operation och används i vissa fall för återrapportering mot operation. Rapporteringen kan avse tillverkat antal, använd tid eller endast att en operation är avslutad.

engelsk term (rek.): report card
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004