Ikon för Rikstermbanken

pyramidprognostisering

svensk term (rek.): pyramidprognostisering
definition:

prognosmetodik som möjliggör manuell värdering och justering på produktgruppsnivå av maskinellt eller av individuella säljare framställda produktvisa prognoser.

anmärkning:

Justeringar på produktgruppsnivå slår igenom på produktnivå.

engelsk term (rek.): pyramid forecasting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004