Ikon för Rikstermbanken

pseudostruktur

svensk term (rek.): pseudostruktur
definition:

artificiell gruppering av artiklar som används för att underlätta planering

anmärkning:

Den behöver inte ha någon motsvarighet i ett fysiskt produktinnehåll.

exempel:

Som exempel på pseudostrukturer kan nämnas modulstrukturer, reservdelsstrukturer samt prognosstrukturer.

engelsk term (rek.): pseudo bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004