Ikon för Rikstermbanken

prognostest

svensk term (rek.): prognostest
definition:

typ av prognoskontroll som syftar till att upptäcka prognoser som systematiskt är för höga eller för låga

anmärkning:

Kontrollen innebär att man löpande jämför absolutvärdet av ackumulerade prognosfel med en kontrollgräns lika med en faktor gånger MAD. Faktorn är ett mått på den konfidensgrad som man önskar ha.

engelsk term (rek.): forecast error check
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004