Ikon för Rikstermbanken

prognosstruktur

svensk term (rek.): prognosstruktur
definition:

struktur som används för nedbrytning av produktgruppsprognoser vid prognostisering av produktindivider

anmärkning:

Prognosstrukturen anger vilka produkter som ingår i en produktgrupp samt med vilka procentandelar av total omsättning respektive produkt är representerad.

engelsk term (rek.): forecast bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004