Ikon för Rikstermbanken

prognoskontroll

svensk term (rek.): prognoskontroll
definition:

löpande uppföljning av prognoser kontra verklig efterfrågan

anmärkning:

Prognoskontrollen genomförs ofta genom att jämföra ackumulerade prognosfel med statistiskt bestämda kontrollgränser så att man med önskade sannolikheter kan göra bedömningar om prognosfel föreligger eller inte och dra motsvarande slutsatser från detta.

engelsk term (rek.): forecast monitoring
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004