Ikon för Rikstermbanken

prognoskonkurrens

svensk term (rek.): prognoskonkurrens
svensk term (acc.): focus forecasting
definition:

metodik som bygger på simulerande jämförelser av olika prognosberäkningsmetoder

anmärkning:

Metodiken innebär att prognosberäkning av passerad periods efterfrågan görs artikelvis och inför varje nytt prognostillfälle med hjälp av ett antal enkla prognosberäkningsmetoder. De beräknade prognosvärdena jämförs med verkligt utfall och den prognosberäkningsmetod som gett bäst prognos relativt utfall väljs för att prognostisera kommande periods efterfrågan.

engelsk term (rek.): focus forecasting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004