Ikon för Rikstermbanken

prognoshorisont

svensk term (rek.): prognoshorisont
definition:

den tidrymd för vilken prognoser tas fram och fastställs

anmärkning:

Lämplig prognoshorisont bestäms främst av aktuella produktledtider, återanskaffningstider för köpartiklar samt av den framförhållningstid som krävs för anpassning av tillgänglig kapacitet.

engelsk term (rek.): forecast horizon
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004