Ikon för Rikstermbanken

prognosfel

svensk term (rek.): prognosfel
definition:

skillnaden mellan prognosvärde och verkligt utfall

anmärkning:

Två metoder för uppföljning av prognosfel är vanliga. Den ena innebär att prognosfelen ackumuleras löpande med tecken. Den andra innebär att medelvärdet av det absoluta prognosfelet under ett antal perioder, dvs. MAD, beräknas.

engelsk term (rek.): forecast error
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004