Ikon för Rikstermbanken

prognos

svensk term (rek.): prognos
definition:

framtidsbedömning av faktorer som väntas påverka företaget men som företaget i huvudsak inte själv direkt på kort sikt kan påverka

anmärkning:

I logistiksammanhang är prognoser i första hand aktuella för framtidsbedömningar av efterfrågan.

engelsk term (rek.): forecast
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004