Ikon för Rikstermbanken

profit center

svensk term (rek.): profit center
definition:

besluts- och resultatansvarig enhet eller avdelning i ett företag

anmärkning:

Det behandlas ur intäkts- och kostnadssynpunkt som en resultatenhet.

engelsk term (rek.): profit center
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004