Ikon för Rikstermbanken

produktverkstad

svensk term (rek.): produktverkstad
definition:

verkstad med produktorienterad layout

anmärkning:

Syftet med att dela upp produktionen i ett antal produktverkstäder är framför allt att åstadkomma en enklare administration och produktionsstyrning. Man får också en bättre kontroll av materialflödet och kortare genomloppstider.

engelsk term (rek.): focused factory
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004