Ikon för Rikstermbanken

produktmix

svensk term (rek.): produktmix
definition:

uppsättning eller kombination av produkter som tillverkas i ett produktionssystem och/eller distribueras i ett distributionssystem

engelsk term (rek.): product mix
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004