Ikon för Rikstermbanken

produktledtid

svensk term (rek.): produktledtid
definition:

den ackumulerade ledtiden för en produkt

anmärkning:

Förenklat uttryckt är produktledtiden lika med kalendertiden längs kritiska linjen i produktstrukturnätverket från beordring av köpartikel till möjlig leverans av färdig produkt. Produktledtidens längd påverkar i vilken utsträckning som man i tillverkning och materialförsörjning är beroende av att prognostisera. Den påverkar också möjligheterna att flexibelt kunna ändra produktionsplaner med kort varsel.

engelsk term (rek.): cumulative product lead time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004