Ikon för Rikstermbanken

produktlayout

svensk term (rek.): produktlayout
förklaring:

I motsats till processlayout innebär en produktlayout att produktionsresurserna organiseras efter produkten/artikeln och att de i möjligaste mån placeras i samma ordningsföljd som de förädlingssteg som måste genomföras vid tillverkningen.

engelsk term (rek.): product layout
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004