Ikon för Rikstermbanken

produktkvantitetsanalys

svensk term (rek.): produktkvantitetsanalys
definition:

analysmetod som innebär att man för varje produkt i ett produktsortiment bedömer och fastställer total förväntad tillverknings- och utleveranskvantitet under respektive produkts livslängd och sorterar dem efter fallande antal

anmärkning:

Produktkvantitetsanalys används bland annat som underlag vid utformning av produktions- och distributionssystem.

engelsk term (rek.): productquantity analysis
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004