Ikon för Rikstermbanken

produktkalkyl

svensk term (rek.): produktkalkyl
svensk term (acc.): förkalkyl
definition:

kalkyl som görs per produkt genom uppsummering genom strukturnivåerna av i kalkylmodellen ingående kalkylkomponenter

anmärkning:

Dessa kalkylkomponenter kan exempelvis utgöras av direkt material, materialomkostnader, direkt lön, tillverkningsomkostnader, maskintimkostnader, grundvärdespålägg, administrativa omkostnader och försäljningsomkostnader. En produktkalkyl görs på planerad material- och timförbrukning.

engelsk term (rek.): product cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004