Ikon för Rikstermbanken

produktivitet

svensk term (rek.): produktivitet
definition:

mått på ett systems förmåga att producera effektivt

anmärkning:

Det definieras som systemets output av varor eller tjänster i förhållande till input av produktionsresurser. I praktisk tillämpning nöjer man sig ofta med att betrakta en typ av produktionsresurs åt gången och talar då om partiell produktivitet. Produktionsvolym i kronor per anställd är ett exempel på ett partiellt produktivitetsmått.

engelsk term (rek.): productivity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004