Ikon för Rikstermbanken

produktiv ledtid

svensk term (rek.): produktiv ledtid
förklaring:

Ledtid avser den kalendertid som åtgår för genomförande av en process. Av den totala ledtiden är som regel endast begränsade delar värdeskapande och därmed nyttig tid. Dessa delar av ledtiden kallas produktiv ledtid.

engelsk term (rek.): value adding lead time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004