Ikon för Rikstermbanken

produktionsstyrning

svensk term (rek.): produktionsstyrning
definition:

styrning av de operativa resursflödena i produktionen, dvs. styrning av de resurser som används för förädling i materialflödet

engelsk term (rek.): production control
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004