Ikon för Rikstermbanken

produktionsprogram

svensk term (rek.): produktionsprogram
svensk term (acc.): tillverkningsprogram
definition:

plan för kvantiteter att producera på kort och medellång sikt

anmärkning:

Den utgörs oftast av ett antal tillverkningsorder per slutprodukt när det är fråga om standardprodukter, kvantiteter per period av produktmodeller när det är fråga om variantprodukter som konfigurerats mot kundorder samt tillverkningsorder per kundorder när det är fråga om kundorderutformade produkter. Vid orderlös tillverkning kan ett produktionsprogram också avse kvantiteter per artikel och tidsperiod, dvs. produktionstakter per artikel.

engelsk term (rek.): master production schedule
engelsk term (acc.): MPS
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004