Ikon för Rikstermbanken

produktionsplanering

svensk term (rek.): produktionsplanering
definition:

planering av hur existerande resurser för värdeförädling i materialflöden skall utnyttjas

anmärkning:

Produktionsplanering resulterar i planer för var och när tillverkning av olika produkter och artiklar skall utföras.

engelsk term (rek.): production scheduling
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004