Ikon för Rikstermbanken

produktionsplan

svensk term (rek.): produktionsplan
definition:

plan över vilka volymer som avses produceras inom planeringshorisonten

anmärkning:

Produktionsplaner görs både på sälj- och verksamhetsplaneringsnivå och huvudplaneringsnivå. Det som principiellt skiljer dessa typer av produktionsplaner åt är detaljeringsgrad, planeringshorisont och ofta den enhet som planerna uttrycks i.

engelsk term (rek.): production plan
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004