Ikon för Rikstermbanken

produktionsordersärkostnad

svensk term (rek.): produktionsordersärkostnad
definition:

den ordersärkostnad som uppstår i produktionen

exempel:

Som exempel på denna typ av ordersärkostnader kan nämnas kostnader för framtagning av jiggar, fixturer och andra verktyg, uppsättning och inställning av maskiner, förstastyckskörning och kontroll, inlärning, start- och stoppskrot samt transporter och hantering mellan maskiner.

engelsk term (rek.): production ordering cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004