Ikon för Rikstermbanken

produktionslogistik

svensk term (rek.): produktionslogistik
definition:

det tillverkande företagets logistik

anmärkning:

Det omfattar utformning och styrning av materialflöden från leverantörer, via värdeförädling i produktionen, till kunder samt utformning och styrning av det produktionssystem som svarar för värdeförädlingen.

engelsk term (rek.): manufacturing logistics
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004