Ikon för Rikstermbanken

produktionsgrupp

svensk term (rek.): produktionsgrupp
svenska termer (acc.): maskingrupp
planeringsgrupp
resursgrupp (2)
tillverkningsadress
definition:

produktionsenhet bestående av en eller flera operatörer och/eller en eller flera maskiner, som ur planeringssynpunkt kan betraktas som en odelbar enhet och som självständigt kan utföra en komplett operation. Enheterna i en produktionsgrupp tillhör ett och samma kostnadsställe

engelsk term (rek.): work center
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004