Ikon för Rikstermbanken

produktionsgrupp

svensk term (rek): produktionsgrupp
svenska termer (acc): maskingrupp
planeringsgrupp
resursgrupp (2)
tillverkningsadress
definition:

produktionsenhet bestående av en eller flera operatörer och/eller en eller flera maskiner, som ur planeringssynpunkt kan betraktas som en odelbar enhet och som självständigt kan utföra en komplett operation. Enheterna i en produktionsgrupp tillhör ett och samma kostnadsställe

engelsk term (rek): work center
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004