Ikon för Rikstermbanken

produktionsflödesanalys

svensk term (rek.): produktionsflödesanalys
svensk term (acc.): PFA
definition:

analysmetod för att urskilja och gruppera artiklar som har tillverkningsmässiga likheter, dvs. likheter vad gäller operationer och operationsföljder

anmärkning:

Analysen görs med hjälp av datorprogram med utgångspunkt från gjorda beredningar. Syftet med metoden är att finna grupperingar av artiklar som kan bilda underlag för att skapa flödesgrupper eller andra typer av produktionsceller. Oftast måste de artikelgrupperingar som metoden ger kompletteras och modifieras genom anpassning av existerande beredningar.

engelsk term (rek.): production flow analysis
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004