Ikon för Rikstermbanken

produktionsföljd

svensk term (rek.): produktionsföljd
definition:

sekvens av operationer som avses utföras i en produktionsgrupp

anmärkning:

I motsats till begreppet operationsföljd tillhör operationerna olika order och artiklar.

se även:
engelsk term (rek.): manufacturing sequence
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004