Ikon för Rikstermbanken

produktionscell

svensk term (rek): produktionscell
definition:

grupp av maskiner och/eller arbetsplatser som ur planerings- och uppföljningssynpunkt kan behandlas som en planeringspunkt och för vilken alla ingående bearbetningsmoment kan behandlas som en operation

exempel:

En flödesgrupp är ett exempel på en produktionscell.

engelsk term (rek): manufacturing cell
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004