Ikon för Rikstermbanken

produktion

svensk term (rek.): produktion
definition:

process vid vilken varor och tjänster skapas genom en kombination av material, arbete och realkapital

engelsk term (rek.): production
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004