Ikon för Rikstermbanken

producentvaror

svensk term (rek.): producentvaror
definition:

varor som köps in av företag och andra organisationer för att användas i samband med framställning av produkter och tjänster

se även:
engelsk term (rek.): producer goods
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004