Ikon för Rikstermbanken

processorientering

svensk term (rek): processorientering
definition:

anpassning av företagets verksamhet från en funktionsorienterad till en flödesorienterad och tvärfunktionell organisationskultur och beteende

engelsk term (rek): process orientation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004