Ikon för Rikstermbanken

processberedning

svensk term (rek.): processberedning
förklaring:

Processberedning avser de produktionsberedningsinsatser som innebär att man i grova drag utarbetar och fastställer hur en produkt eller artikel skall tillverkas. Bland de arbetsmoment som ingår i en processberedning kan nämnas val av produktionsmetod, val av produktionsgrupper,

uppdelning i operationer, bestämning av operationsföljd och materialval.

engelsk term (rek.): process planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004