Ikon för Rikstermbanken

prioriteringsregel

svensk term (rek.): prioriteringsregel
definition:

regel för val av turordning mellan order/operationer i en produktionsgrupp, dvs. för turordning av produktionsföljder

exempel:

Som exempel på vanliga prioriteringsregler kan nämnas först in – först ut, störst ordervärde, kortast operationstid samt val efter tidigast planerad start eller färdigtidpunkt.

engelsk term (rek.): priority rule
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004