Ikon för Rikstermbanken

primär produktionsgrupp

svensk term (rek): primär produktionsgrupp
förklaring:

I många fall kan alternativa produktionsgrupper användas för att utföra en tillverkningsoperation. Med primär produktionsgrupp avses den produktionsgrupp som man i första hand av produktionsekonomiska skäl under normala förhållanden avser att använda för tillverkningen.

engelsk term (rek): primary work center
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004