Ikon för Rikstermbanken

primär leverantör

svensk term (rek.): primär leverantör
förklaring:

Om ett företag har flera leverantörer för en och samma artikel, har i vissa fall en av dessa en central och prioriterad ställning. En sådan leverantör kallas primär leverantör. Merparten av inköpsorderna läggs till denna leverantör.

engelsk term (rek.): primary supplier
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004