Ikon för Rikstermbanken

presterad kapacitet

svensk term (rek.): presterad kapacitet
svensk term (acc.): visad kapacitet
definition:

den produktionsförmåga som en produktionsgrupp eller annan resurs i verkligheten åstadkommit historiskt

anmärkning:

Uppgifter om presterad kapacitet används för att värdera beräknad framtida kapacitet.

engelsk term (rek.): demonstrated capacity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004