Ikon för Rikstermbanken

positionsnummer

svensk term (rek.): positionsnummer
definition:

löpnummer i stycklistan på en ritning

anmärkning:

Nummersättningen är speciellt vanlig på sammanställningsritningar. Ett positionsnummer är en referens mellan ritningsbilden och stycklistan. Numret kan finnas i en del ERP-system som ett separat fält i strukturregisterposterna.

engelsk term (rek.): position number
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004