Ikon för Rikstermbanken

pokayoke

svensk term (rek.): pokayoke
definition:

metodik för att konstruera produkter och processer så att det i princip blir omöjligt för operatörer att göra fel

engelsk term (rek.): mistake-proofing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004