Ikon för Rikstermbanken

plocksekvensering

svensk term (rek.): plocksekvensering
förklaring:

Plocksekvensering innebär att de olika orderraderna på en kundorder eller artikelreservationerna på en tillverkningsorder i plocklistan sorteras i en sådan turordning att plockaren kan plocka samtliga rader under så kort gångsträcka som möjligt, dvs. så att man åstadkommer en så rationell plockrunda som möjligt.

engelsk term (rek.): pick sequencing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004