Ikon för Rikstermbanken

plocklista

svensk term (rek): plocklista
definition:

förteckning över artiklar som skall plockas till en kundorder eller en tillverkningsorder

engelsk term (rek): picking list
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004