Ikon för Rikstermbanken

planutjämning

svensk term (rek.): planutjämning
förklaring:

Med planutjämning menas att skapa en produktionsplan som ger upphov till så jämna arbetskraftsbehov som möjligt. Planutjämning medför också att materialbehoven på underliggande strukturnivåer blir utjämnade.

engelsk term (rek.): plan levelling
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004