Ikon för Rikstermbanken

planeringstidsgräns

svensk term (rek.): planeringstidsgräns
svensk term (acc.): planeringsgräns
definition:

det antal dagar från dagens datum inom vilka materialplaneringssystemet inte själv skapar ny tillverkningsorder eller omplanerar inplanerade order

anmärkning:

Endast olika slag av åtgärdsförslag för manuella planeringsinsatser genereras. Bortom planeringstidsgränsen hanterar systemet all orderplanering.

engelsk term (rek.): planning time fence
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004