Ikon för Rikstermbanken

planeringstavla

svensk term (rek.): planeringstavla
definition:

En planeringstavla är ett hjälpmedel för att utarbeta och illustrera tidplaner. Den horisontella axeln är en tidsskala. På den vertikala axeln anges de maskiner, order, personer eller andra objekt som planeringen avser. Rektangulära bitar med längder proportionella mot planerad

tidsåtgång stoppas in i insticksfickor utför varje planeringsobjekt vid

inplanerade start och färdigtidpunkter.

engelsk term (rek.): Gantt chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004