Ikon för Rikstermbanken

planeringsperiod

svensk term (rek): planeringsperiod
definition:

det tidsintervall som man arbetar med vid planering

anmärkning:

Vanliga periodlängder är dag, vecka, månad, kvartal, tertial och år.

I många fall använder man ett snävare intervall i närtid och ett vidare periodintervall längre bort i tiden.

engelsk term (rek): planning period
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004