Ikon för Rikstermbanken

planeringsnivå

svensk term (rek): planeringsnivå
förklaring:

Vid planering i tillverkande företag kan man urskilja ett antal funktioner som ligger på olika planeringsnivåer. Dessa planeringsnivåer karaktäriseras dels av att planeringen avser olika lång sikt och dels olika detaljeringsgrad och precision.

exempel:

Som exempel på vanligen förekommande planeringsnivåer kan nämnas sälj- & verksamhetsplanering, huvudplanering, orderplanering och detaljplanering.

engelsk term (rek): planning level
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004