Ikon för Rikstermbanken

planeringsmiljö

svensk term (rek): planeringsmiljö
definition:

den miljö som planeringen avses påverka och som definierar villkoren och begränsningarna för planering kallas planeringsmiljö

anmärkning:

En specifik planeringsmiljö kan beskrivas som en kombination av karakteristiska faktorer och förhållanden, framför allt med avseende på produkter och produktionsförhållanden.

engelsk term (rek): planning environment
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004